Jeg hedder Sebastian Simonsen

Sebastian Simonsen - psykolog og ph.d Jeg er psykolog og ph.d. Til daglig er jeg tilknyttet Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Jeg arbejder med behandling og forskning i personlighedsforstyrrelser.

Jeg er medlem af bestyrelsen i det Nationale netværk for forskning og kvalitetssikring af psykoterapi (NFKP) og af den europæiske forening for studiet af personlighedsforstyrrelser (ESSPD). Derudover sidder jeg i det psykopatologiske fagnævn under psykologforeningen. Jeg deltagaer jævnligt i udvalgs- og konferencearbejde omkring mentalisering, psykoterapi og personlighedsforstyrrelser.

Jeg er primært uddannet i mentaliseringsbaseret terapi og har i en årrække deltaget i møder med Anthony Bateman og Sigmund Karterud vedr. udviklingen af denne terapiform.

Hjemmesiden her bruges typisk i forbindelse med undervisning, hvor jeg som regel lægger præsentationer og andet ud til download.